• BASE PER STEP

BASE PER STEP

LATERAL DE 5 CM D'ALT QUE PERMET AJUSTAR L'ALÇADA DE LA PLATAFORMA A 15 I 20 CM.

Lateral de 5 cm d'alt que permet ajustar l'alçada de la plataforma a 15 cm i 20 cm.