CONTENIDOR PIQUES DE FUSTA

CAPACITAT PER 15 PIQUES