• CONTENIDOR PIQUES DE FUSTA

CONTENIDOR PIQUES DE FUSTA

CAPACITAT PER 15 PIQUES